Kedy potrebujem pas pre svojho psa, koľko stojí a kde ho môžem získať?

Kedy potrebujem pas pre svojho psa, koľko stojí a kde ho môžem získať?

Ak cestujete so psom, musíte si v dostatočnom predstihu vybaviť očkovanie, potrebné doklady, cestovné poistenie alebo pas pre svojho psa. Zistite si, aké podmienky platia pri cestovaní so psom, aby ste sa vyhli prípadným pokutám. Ako získam pas pre svojho psa? Koľko stojí pas pre psa? A koľko je pokuta za psa bez pasu?

Cestovanie so psom

Ak chcete cestovať so psom z Českej republiky do členských štátov Európskej únie (EÚ), musíte splniť nasledujúce požiadavky:

IDENTIFIKÁCIA ZVIERAT

Pes musí byť označený mikročipom. Aplikáciu mikročipu vykonáva súkromný veterinárny lekár. Na označenie sa môžu použiť len mikročipy, ktoré spĺňajú normy ISO pre mikročipy a čítacie zariadenia, t. j. ISO 11784ISO 11785. Ak mikročip nespĺňa tieto požiadavky, majiteľ (oprávnená osoba) musí pri každej kontrole poskytnúť vhodné čítacie zariadenie.

Tetovanie zvierat sa akceptuje, ak je jasne čitateľné a bolo preukázané, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011. Zviera musí byť označené aj pred očkovaním proti besnotepred vydaním pasu.

PAS PRE PSY V ZÁJMOVÝCH CHOVOCH

Pes musí byť sprevádzaný pasom spoločenského zvieraťa (ďalej len „pas“). Pasom rozumieme jednotný doklad platný vo všetkých členských štátoch EÚ. Každý pas je označený značkou Európskej únie (pre Českú republiku platia písmená CZ) a Európskej únie, ktoré prideľuje Štátna veterinárna správa.

Chovateľ získava pas pre psa od súkromného veterinárneho lekára, ktorý je schválený a registrovaný na vydávanie pasov Krajskou veterinárnou správou a ktorému bol vydaný Doklad o schválení a registrácii. Podmienky požadované na schválenie sú uvedené v žiadosti o schválenie.

Podmienky a pravidlá vydávania pasu pre Českú republiku, ako aj jeho vzor, nájdete vo vyhláške č. 803/2003/ES Z. z. o označovaní psov, mačiek a fretiek vo vnútri spoločesntva.

pas pre psa

OČKOVANIE PROTI BESNOTE

Pes musí byť očkovaný proti besnote od 12 týždňov veku. Toto očkovanie vykonáva súkromný veterinárny lekár v súlade s očkovacou schémou vakcíny. Očkovanie proti besnote sa musí vykonať inaktivovanou vakcínou obsahujúcou najmenej 1 medzinárodnú jednotku (štandard WHO) alebo rekombinantnou vakcínou.

LIEČBA PROTI ECHINOKOKOM

Pred vstupom do Írska, na Maltu a do Fínska musia byť psy ošetrené proti echinokokom, t. j. odčervené. Ošetrenie psov proti echinokokom musí vykonať súkromný veterinárny lekár v priebehu 120 až 24 hodín pred vstupom do týchto krajín a musí byť potvrdené v pase. V pase musí byť zaznamenaný dátum a čas ošetrenia, názov prípravku a výrobca. Účinnou látkou použitého prípravku musí byť praziquantel.

Ako cestovať so psom do zahraničia?

S jedným majiteľom môže cestovať maximálne 5 psov. Výnimkou je cestovanie na chovateľské výstavy, športové podujatia a súťaže. Ak sa rozhodnete prepravovať viac ako päť zvierat, musíte predložiť potvrdenie, v ktorom je to uvedené:

  • dôvodom je účasť na súťaži, výstave alebo športovom podujatí (môžete napríklad predložiť doklad o registrácii na podujatie) a
  • zvieratá sú staršie ako 6 mesiacov.

Cestovné poistenie pre psa nie je povinné, ale odporúča sa. Nemôže byť uzatvorené samostatne, ale môže byť uzatvorené ako doplnok k cestovnému poisteniu. Povinnosti a odporúčania týkajúce sa cestovania so psom do zahraničia sa môžu zmeniť. Preto odporúčame, aby ste sa pred cestou vždy informovali na Štátnej veterinárnej správe Českej republiky alebo na veterinárnej správe krajiny, do ktorej cestujete.

kolko stoji pas pre psa

Ako získam pas pre svojho psa?

Pas pre svojho psa môžete získať u súkromného veterinárneho lekára. Pas pre psa musí byť schválený Regionálnou veterinárnou správou. Pas pre psa platí vo všetkých členských štátoch EÚ. V cestovnom doklade musí byť uvedená osoba, s ktorou zviera cestuje do zahraničia, zvyčajne majiteľ psa. Ak so psom cestuje niekto iný, je potrebné písomné povolenie majiteľa. Koľko stojí psí pas?

Koľko stojí pas pre psa?

Cena za pas pre psa v roku 2024 je 20 – 40 Eur.

Aká je pokuta za psa bez pasu?

Majiteľom, ktorých zviera nedodrží cestovné opatrenia, hrozia pokuty v závislosti od členského štátu. Napríklad v Českej republike je pokuta 20 000 Kč pre fyzickú osobu a až 300 000 Kč pre podnikateľa.

Náklady spojené s uvedenými opatreniami znášate vy ako majiteľ alebo oprávnená osoba zodpovedná za zviera. Samozrejme, nemáte nárok na žiadnu finančnú náhradu. Predtým, ako sa so svojím psom vyberiete na dovolenku, sa teda uistite, že máte všetko v poriadku.