Povolené rýchlosti v Rakúsku: Za prekročenie prídete o auto!

Povolené rýchlosti v Rakúsku: Za prekročenie prídete o auto!

Po dlhoročnej relatívnej benevolenci Rakúšania od budúceho roka pritvrdzujú. Národná rada vo Viedni rozhodla o novele, ktorá prináša prísnejšie pravidlá a tvrdšie tresty. Vláda auto považuje za vražednú zbraň, ktorou sa stáva vo vysokých rýchlostiach a ktorú nedisciplinovaní vodiči ohrozujú životy. Ako adekvátny trest označila zabavenie vozidla a jeho následnú dražbu, trvalý zákaz riadenia a vysokú pokutu. Prinášame prehľad o tom, na čo si dať pozor pri jazde autom v Rakúsku.

Tvrdšie tresty v prípade porušenia rýchlosti v Rakúsku

Rakúska spolková vláda schválila novelu balíčka opatrení proti extrémnym rýchlostiam, ktorou sa menia dopravné predpisy Rakúsko. Novela nadobúda účinnosť 1. marca 2024. Novinky prináša zákon o premávke na pozemných komunikáciách, zákon o vodičských preukazoch a zákon o motorových vozidlách.

Rakúsko tak nasleduje príklad ostatných európskych krajín a umožňuje trestať bezohľadnú, nebezpečnú a rýchlu jazdu a chrániť širokú verejnosť. Najmä bezohľadní recidivisti, ktorí opakovane vedome ohrozujú životy ostatných, by mali byť potrestaní s najvyššou prísnosťou.

Nedodržiavané dopravné predpisy Rakúsko bude trestať nielen rakúskych vodičov, ale všetkých, ktorí budú účastníkmi cestnej premávky, teda aj Rakúskom iba prechádzajúcich turistov.

Koľko sa smie ísť v Rakúsku?

Aké má Rakúsko rýchlostné limity a na čo si dať pozor pri jazde autom v Rakúsku? Pre vodičov motocykla, osobného vozidla a nákladného vozidla do 3,5 ton platí najvyššia povolená rýchlosť Rakúsko:

  • 50 km/h v obci,
  • 100 km/h mimo obce,
  • 130 km/h na rýchlostných cestách a diaľniciach,
  • 80-110 km/h na IG-L úsekoch diaľnic.

povolena rychlost rakusko

Čo je IG-L?

Ako sme už naznačili, na niektorých úsekoch diaľnic sú povolené rýchlosti v Rakúsku obmedzené viac a trestané prísnejšie. Ide o takzvané IG-L zóny. IG-L alebo Immissionsschutzgesetz-Luft je ústredný zákon na ochranu ovzdušia v Rakúsku.

V prípade, že úroveň znečistenia ovzdušia prekročí maximálne povolené limity, pomocou premenných dopravných značiek sa operatívne obmedzí maximálna povolená rýchlosť. Rakúsko vychádza z princípu, že pomalšie idúce vozidlá produkujú menej splodín.

Znamená to teda, že ak na rakúskej diaľnici zbadáte premennú značku obmedzujúcu rýchlosť doplnenú o skratku IG-L, dôvodom nie je bezpečnosť cestnej premávky, ale ochrana životného prostredia. A to je rozhodujúce pre určenie toho, koľko je v Rakúsku pokuta za rýchlosť. Pokuta za porušenie rýchlostných limitov sa v úseku IG-L môže vyšplhať až 3 tisíc eur.

Niektoré diaľničné úseky IG-L sú dlhé len pár kilometrov a obmedzenie je dynamické, tj. maximálna povolená rýchlosť Rakúsko mení v závislosti na okolnostiach. Iné úseky IG-L, napríklad v Tirolsku, majú obmedzenia rýchlosti permanentné a to na viac ako stovke kilometrov diaľnic A12 a A13.

Porušenie rýchlosti v Rakúsku vyjde draho

Rýchlosť v Rakúsku bude od marca 2024 regulovaná ešte prísnejšie, než tomu bolo doteraz. Pozrite sa, akým spôsobom bude novelizované dopravné predpisy Rakúsko uplatňovať a koľko je v Rakúsku pokuta za rýchlosť.

Závažný priestupok spáchate vtedy, ak prekročíte rýchlosť v obci o 60 km/hmimo obce o 70 km/h. Polícia zadrží vaše vozidlo, avšak iba predbežne. Do 14 dní potom príslušný orgán rozhodne o jeho vrátení alebo zabavení. Pochopiteľne budete musieť uhradiť pokutu vo výške až 5 000 EUR.

Vozidlo vám bude vrátené iba za predpokladu, že ste v uplynulých 4 rokoch nespáchali žiadny rýchlostný priestupok. V opačnom prípade bude zabavené a následne poputuje do aukcie. Podľa rakúskej ministerky dopravy potom 70 % výnosu z dražby pôjde na konto štátneho fondu pre bezpečnosť dopravy. Zvyšných 30 % získa obec, v ktorej bol priestupok spáchaný.

rychlost-v-rakusku

V prípade prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti o viac ako 80 km/h v obci a o viac ako 90 km/h mimo obce môže úrad vôbec prvýkrát začať konanie o prepadnutí veci podľa zákona o správnom trestaní. Vaše vozidlo bude zabavené a následne vydražené. A to aj napriek tomu, že váš register dopravných priestupkov bude čistý.

Rakúska vláda pamätá aj na požičané a služobné vozidlá a vozidlá na lízing. V prípade prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti v Rakúsku s vozidlom, ktorého nebudete vlastníkom, dostanete trvalý zákaz riadenia motorových vozidiel na území Rakúska. Rakúskemu občanovi bude odňaté jeho vodičské oprávnenie a nikdy mu nebude môcť byť vydané nové. V každom prípade bude hriešnik platiť nezmyselne vysoké čiastky.