Kam je potrebný medzinárodný vodičský preukaz a ako ho vybaviť?

Se slovenským vodičským preukazom si vystačíte na území Slovenskej republiky, ale aj vo všetkých ďalších členských štátoch Európskej únie a tiež vo Švajčiarsku, Nórsku a Lichtenštajnsku. Ak sa však chystáte vycestovať do krajiny, kde budete viesť motorové